• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Наша діяльність

Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя»

В.О.Сухомлинський

Організацію освітньої діяльності в 2017-2018 навчальному році наш колектив здійснює відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту, Указу Президента України від 13.10.2015р. № 580/2015 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки", Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015р. № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003р. № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров я України від 24.03.2016р. № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015р. № 446), інших нормативно-правових актів.
Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти - державним стандартом, виконання якого є обовязковим для усіх закладів дошкільної освіти.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється колективом КДНЗ КТ №5 "Вербиченька" в 2017-2018 н.р. за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина" та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт". Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку відбувається відповідно до Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (Трофименко Л.І.).

Дані програми рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Додаткові освітні послуги, що не визначені інваріантною частиною Базового компонента дошкільної освіти в закладі НЕ НАДАЮТЬСЯ.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
Матеріальна база закладу освіти складається з кабінету завідувача та методичного кабінету, музично – спортивного залу, кабінету учителя-логопеда та практичного психолога, кабінета в якому працюють сестра медична старша, головний бухгалтер та завідувач господарством, приміщень харчоблоку та пральні, чотирьох групових приміщень, овочесховища та господарських споруд.
На ділянках закладу є групові майданчики, загальний фізкультурний майданчик, квітники, господарський майданчик.
Заклад дошкільної освіти комбінованого типу, комунальної форми власності функціонує з 1945 року.
Мова освітнього процесу - українська.
Заклад розрахований на 44 дітей. Станом на 01.12.2017р. списочний склад вихованців становить 109 дітей.В закладі функціонує 4 вікових групи. Старша група – логопедична.
У 2017/2018 навчальному році групи були укомплектовані за віковими ознаками.

Середня наповнюваність груп складає 22 дитини.

Проблемна тема на 2017-2018 навчальний рік:

"Використання інноваційних технологій з метою формування в дошкільників здоров'язберігаючих компетенцій"

Кiлькiсть переглядiв: 212