• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка музкерівника

Значення музично – пальчикових ігор для розвитку творчого потенціалу найменших дітей дошкільного віку

/Files/images/555555.jpg

Рух пальців і кистей рук дитини мають на її розвиток особливий вплив. Як ви пам'ятаєте, у немовлятка кисті завжди стиснуті в кулачки, і якщо дорослий вкладає свої вказівні пальці в його долоні, дитина їх міцно стискає.

Значення хапального рефлексу дуже велике і полягає воно у здатності дитини не випускати з рук тих чи інших предметів. Цей рефлекс перетворюється в уміння хапати і відпускати. Про вплив мануальних (ручних) дій на розвиток мозку було відомо ще в II столітті до нашої ери у Китаї. У цій країні поширені вправи долонь з кам'яними і металевими кульками. Популярність цих занять пояснюється Їх оздоровчим і тонізуючим ефектом, що вони справляють на організм. Регулярні вправи з кульками поліпшують пам'ять, розумові здібності дитини, усувають її емоційну напругу, поліпшують діяльність серцево – судинної і травної систем, розвивають координацію рухів, силу і спритність рук, підтримують життєвий тонус.

У Японії широко використовують вправи для долонь і пальців з грецькими горіхами.

Фахівці стверджують, що ігри за участю рук і пальців (на зразок нашої «Сороки – ворони» тощо) сприяють гармонійному розвитку тіла і розуму, підтримують у належному стані мозкові системи.

Талантом нашої народної педагогіки створені дитячі ігри, забавлянки «Ладушки, ладусі», «Сорока – ворона», «Куй, куй чобіток», «Іде коза рогата» та інші, їх значення досі недостатньо осмислено дорослими. Переважна більшість батьків вважають, що ці ігрові заняття лише розважають, а не, скажімо, розвивають, оздоровлюють. Насправді ж дослідження вітчизняних фізіологів підтверджують зв'язок розвитку рук із розвитком мозку.

Праці видатних фізіологів довели вплив маніпуляції рук на функції вищої нервової діяльності, розвитку мовлення. Прості рухи рук допомагають прибрати напругу не лише із самих рук, але й з губ, знімають розумову втому. Вони здатні поліпшити вимову багатьох звуків, а значить — розвивати мову дитини. Дослідник М. М. Кольцова у своїй праці вказує, що кожен палець руки має доволі широке представництво в корі великих півкуль мозку. Розвиток тонких рухів пальців рук передує появі артикуляції складів. Завдяки розвитку пальців у мозку формується проекція «схеми людського тіла», а мовленнєві реакції перебувають в прямій залежності від тренованості пальців.

Знайомство з пальчиковою гімнастикою та пальчиковими іграми слід розпочинати із самого раннього дитинства. Їх можна проводити з музикою. Музичні пальчикові ігри розвивають дрібну моторику рук, мову, музичний слух, почуття ритму, допомагають майбутнім школярам оволодіти навичками письма.

Враховуючи оздоровчий вплив на організм кожного з пальців, допомагайте дитині координовано і спритно маніпулювати пальчиками.

Розпочніть роботу з пальчикової гімнастики, а потім переходьте до музичних пальчикових ігор.

Музично - рухливі ігри - шлях до розвитку дошкільника

На музичних заняттях в нашому садочку велика увага приділяється музично – рухливим іграм .

Як стверджують одноголосно видатні педагоги всіх часів і народів, дитинство без гри – неповноцінне. Саме тому в нашому дошкільному навчальних закладі дедалі більше уваги приділяється музичному вихованню дітей, музично - рухливим іграм. Адже дитина повинна зростати не лише розумово довершеною, а й музично розвиненою, з користю як для себе, так і для всього суспільства.

Музично - рухливі ігри – важливий засіб виховання дітей дошкільного віку. Правильно підібрані ігри сприяють гармонійному розвитку організму дошкільників. Різноманітні рухи та ігрові дії дітей ефективно впливають на діяльність серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну.

Музично - рухливі ігри задовольняють потребу організму дитини в русі, сприяють збагаченню її рухового досвіду та музичного розвитку. За допомогою ігор у дошкільнят закріплюються різноманітні вміння і навички основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, рівноваги), розвивається вміння дітей емоційно переживати ігрову ситуацію використовуючи музично – рухові навички для розвитку ігрового сюжету й створення музично – пластичного образу, розвиваються такі важливі фізичні якості як швидкість, спритність, витривалість, а також музичні здібності: ритмічність, музична пам'ять, смак, увага.

Також цінність гри полягає у тому, що вона викликає позитивні емоції, почуття задоволення, життєрадісність, активність, позитивно впливає на психічний та фізичний розвиток дошкільника.

Значний вплив мають ігри на виховання морально-вольових якостей, на розумовий розвиток дитини, допомагають збагатити уявлення про навколишній світ, різні явища природи, розширюють кругозір. Виконуючи різноманітні ролі, імітуючи дії тварин, птахів, комах, діти на практиці застосовують здобуті знання про життя, поведінку, способи пересування цих тварин.

Гра – це усвідомлена, емоційна діяльність дітей, спрямована на досягнення умовної ігрової мети.

Зміст гри має бути доступний дітям, нагадувати цікаві явища навколишнього життя. Крім цього, рухи, які діти виконують у грі, мають бути добре засвоєні. Під час вибору гри для самостійно-рухової діяльності потрібно зважати на бажання дітей, стать, уподобання.

Рухливі ігри є найкращим засобом для розвитку у дітей самостійності та організованості, кмітливості та творчості. Тому вихователю слід активно залучати дітей, особливо старшого віку, до змін варіантів проведення ігор.

Розвиваємо музичні здібності

- підтримуйте бажання слухати музику, емоційно відгукуватися на неї, передавати свої враження;
- надавайте дитині можливість слухати досконалі за формою, доступні для розуміння сольні та хорові твори;
- виважено ставтесь до вибору дитиною музичних творів для прослуховування, пропонуйте її увазі не лише легку, ритмічну дорослу музику, а й класичну та дитячу;
- вправляйте дошкільників у визначенні жанру музичного твору, називанні інструмента, на якому він виконується;
- використовуйте музику в аудіо - та відеозаписах;
- організовуйте перегляд доступних дітям за змістом оперних і балетних вистав, відвідування концертів;
- навчайте дитину розрізняти "музику природи” - співи птахів, звуки різних комах, шелест листя дерев та хвиль води тощо, порівнювати природну музику зі створеними людьми мелодіями, знаходити в них спільне та відмінне;
- використовуйте високохудожню музику з яскравими образами, різними настроями, під яку дитина може по-різному відтворювати ходьбу, біг, стрибки, рухи танцю тощо;
- розвивайте вокальні дані дошкільника, його музичні та акторські здібності;
- вправляйте дитину в умінні співати дзвінко, легко, правильно інтонуючи мелодію;
- викликайте в дошкільника піднесене, радісне самопочуття від співу;
- навчайте сприйнятливості до емоційної реакції на музичний твір;
- залучайте дитину до спільних співів;
- сприяйте виникненню бажання придумувати нескладні мелодії;
- заохочуйте творчість дитини, підтримуйте її ініціативу. Формування музичних здібностей

З досвіду роботи музичного керівника

КДНЗ КТ№5 «Вербиченька»

/Files/photogallery/Безымянный.jpg

Мій девіз:

"Ввести дитину в світ музики з радістю та посмішкою"

З усіх почуттів краще за все впливає на розвиток здібностей дитини радість. Дитина найохочіше віддається цьому почуттю і душа її відкрита для виховного впливу.

Моєю метою є поступове збагачення музичного виховання духовним змістом, підготовка дитячого розуму до розуміння багатства навколишнього світу та місця музики в ньому.

Музичне виховання в дитячому садку є одним з найважливіших виховних засобів. Я вважаю, що виховання дітей спирається на музику, як вид мистецтва.

Музичний розвиток - результат процесу музичного виховання і навчання, у свою чергу він сприяє всебічному розвитку особистості, її естетичному, розумовому, моральному і фізичному вдосконаленню. Хочу підкреслити, що теорія і методика музичного виховання дітей розглядають процес музичного розвитку з позицій педагогіки і психології та в опорі на теоретичні основи естетики.

.

Виходячи з цілей музичного виховання, я у своїй роботі ставлю наступні завдання:

- розвивати музикальність дитини;

- навчити дітей співочим і музично-ритмічним умінням і навичкам;

- виховувати здатність сприймати, відчувати і розуміти музику;

-розвивати художньо-творчі здібності.

Виконання цих завдань прокладають шлях до естетичного виховання дітей дошкільного віку.

/Files/images/muz/Безымянный1.jpg

/Files/images/muz/Безымянный3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 319