• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка вихователів

Наш педагогічний колектив

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 10 педагогів: завідувач, вихователі, учитель-логопед, музичний керівник та практичний психолог.
Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація приймає на роботу педагогів, які мають відповідну вищу та середню педагогічну освіту.
Мають повну вищу педагогічну освіту – 4 педагогів.
Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:
- «Спеціаліст» - 3 особи,
- «Спеціаліст І категорії» - 2 особа;
- «Спеціаліст ІІ категорії» - - педагога;
- Мають звання «Вихователь-методист» - 1 людини.
- Відповідають займаній посаді – 3 педагога.
Аналіз динаміки педагогічної майстерності педагогів показує, що вона збільшується з кожним роком.
Щороку, згідно з графіком, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.
Адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.
Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.
Велика увага приділяється створенню в кожній групі малої групи за психологічною сумісністю. Враховуються рівень емпатії, емоційний комфорт, професійно-індивідуальна спрямованість членів групи на основі спостережень і тестувань.
Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу Адміністрація диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра. В закладі організоване наставництво. Тому неоціненну послугу роблять досвідчені вихователі, які своєчасно надають допомогу молодим спеціалістам.
З метою зацікавленості педагогічних і непедагогічних працівників у виявленні та реалізації резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, активного залучення працівників ДНЗ до участі в оцінці результатів праці кожного; соціального захисту працівників щодо матеріальної підтримки; допомоги на оздоровлення в закладі відбувається преміювання та заохочення передбачене чинним законодавством.
Кiлькiсть переглядiв: 339